rreth nesh1

Të specializuar në fushën e pjesë vetëkëmbimit për të gjitha llojet e makinave japoneze dhe europiane.Tashmë me një eksperiencë 20 vjeçare është distributor i drejtpërdrejtë i kompanive të mirënjohura SKF (suedeze), AJUSA (spanjolle). Kompania mbi bazë të eksperiencës së fituar ofron edhe konsulencë njohurish inxhinierike për sferën industriale dhe automotive. Korrektësia dhe shërbimi cilësor na mundëson që të jemi përfaqësues te disa prodhuesve me famë botërore. Besojmë se produktet cilësore dhe shërbimet korrekte janë çelës i suksesit prandaj edhe jemi të përkushtuar që t’i përmbushin këto kritere.