Të specializuar në fushën e pjesëve të këmbimit për të gjitha llojet e makinave japoneze dhe europiane.
Tashmë me një eksperiencë 16 vjeçare është distributor i drejtpërdrejtë i kompanive të mirënjohura
SKF (suedeze), AJUSA (spanjolle).

Kompania mbi bazë të eksperiencës së fituar ofron edhe konsulencë njohurish inxhinjerike për sferën industriale. Korrektësia dhe shërbimi cilësor i mundëson që të jenë përfaqësues i disa prodhuesve me famë botërore. Ata besojnë se produktet cilësore dhe shërbimet korrekte janë çelës i suksesit prandaj edhe janë të përkushtuar që t’i përmbushin këto kritere.