Njësitë e kushinetave tona përbëhen zakonisht nga kushineta, permistopi, lubrifikanti dhe mekanizmi bllokues i aksit. Njësitë montohen paraprakisht dhe akordohen në fabrikë. Këto njësi të gatshme për montim ofrohen me kushineta me sfera ose me rule.

Përveç njësive standarde tërësisht prej çeliku kemi edhe produkte më të fokusuara standarde, të cilat synojnë një sektor të caktuar të industrisë – si p.sh. sektorin ushqimor të pijeve dhe atë farmaceutik, ku nevojiten materiale të posaçme, lubrifikantë, permistopa dhe fole.

POK1